Somali / Soomaalida

Covid19 World Service – Latest Guidelines on Covid19 – November, 2020 – Heerka 5 La noolaanshaha COVID-19

By Zakaria Mohamed (Louth) of the Somali Umbrella Group, Ireland